Danielssons Timmerhus AB - Baggbo 60 - 790 21 Bjursås - 070-654 56 86 el. 023-53114
KONTAKT
                                    Kontakt

Adress:   
                               
                             

Telefon:  070-654 56 86 el. 023-531 14

E-post:   danielssonstimmerstugor@hotmail.com

Facebook:  facebook.com/danielssonstimmerhus

(Telefonkontakt är att föredra, då det är enklast
att nå Bengt-Erik på mobilen när han arbetar.)
Danielssons Timmerhus AB
Baggbo 60
790 21 Bjursås