Danielssons Timmerhus AB - Baggbo 60 - 790 21 Bjursås - 070-654 56 86 el. 023-53114
KONTAKT
Träbyggnadsteknik med tradition

Timring är en träbyggnadsteknik som funnits i Norden sedan 1100-talet. Byggnadstekniken har fått sitt namn från det att man vid timringen sammanfogar väggarnas stockar i hörnen med uthuggna hak, så kallade knutar.  

En timmerstomme består av horisontellt staplade timmerstockar där stockändarna förses med urtag och lägges i kryss, så att de ligger i nivå i två parallella väggar medan stockarna i de två mellanliggande väggarna ligger en halv stockhöjd högre.

Vid timring används gran eller tall och långa och rakvuxna stammar är att föredra. Timmerstockarna förbinds med så kallade dymlingar ungefär var tredje meter, detta för att förhindra att stockarna förskjuts och för att hålla timret på plats.

Mellan varje timmerstock hugger man ur ett spår, en så kallad mossränna eller långdrag. Här fyller man sedan med isolering av något slag för att förhindra drag. På detta sätt blir timmerhus välisolerade och energisnåla.

Timmerhusens konstruktion gör att det går att förflytta dem relativt lätt, och att bygga dem på ett ställe för att sedan ta ner hela huset och sätta upp det någon annanstans är fullt möjligt och oftast så som arbetet bedrivs vid hustimring.